Sáng 29/9, cả Công ty TNHH sản xuất cao su Liên Anh (ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) náo động khi phát hiện ba xác chết nổi lều bều trong hầm chứa nước thải của công ty.