VIT - Các bác sĩ Trung Quốc đã thực sự kinh ngạc khi phát hiện một nữ bệnh nhân cao tuổi đang mang trong mình một bào thai từ 60 năm nay.