Bà Đặng Huỳnh Ức My đã hoàn tất mua vào 14 triệu cổ phiếu SBT

Gốc
Bà Đặng Huỳnh Ức My - Thành viên HĐQT của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (Mã: SBT), Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Thành Thành Công đã gom xong 14 triệu cổ phiếu SBT.

Bà Đặng Huỳnh Ức My đã hoàn tất mua vào 14 triệu cổ phiếu SBT - Ảnh 1

Theo đó, trong khoảng thời gian từ 15/8 đến 13/9/2017, bà Đặng Huỳnh Ức My đã hoàn tất mua vào 14 triệu cổ phiếu SBT, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên hơn 27,5 triệu cổ phiếu tương ứng 4,94% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trước đó, bà Đặng Huỳnh Ức My đã đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu, nhưng số cổ phiếu bà Ức My mua được chỉ là 14 triệu cổ phiếu.

Trước giao dịch, bà Đặng Huỳnh ức My, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công, đang sở hữu hơn 6,94 triệu cổ phiếu SBT và gần 6,6 triệu cổ phiếu BHS của Đường Biên Hòa.

Ngày 31/8 vừa qua cả SBT và BHS cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu, sáp nhập 2 công ty mía đường. Do vậy, trong thời gian bà Đặng Huỳnh Ức My thực hiện giao dịch mua cổ phiếu SBT, số cổ phiếu BHS bà đang sở hữu cũng đã đồng thời được hoán đổi thành cổ phiếu SBT.

Nguyễn Cường

Tin nóng

Tin mới