Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ba Đình: Triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân năm 2021

Các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tổ chức các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2021 một cách thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia; đồng thời tranh thủ huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân trong công nhân viên chức lao động quận năm 2021.

Theo đó, mục đích của việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 nhằm tăng cường đoàn kết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng lực sáng tạo của công nhân viên chức lao động trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên đoàn Lao động quận Ba Đình tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021 và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 cùng với các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập quận và Đảng bộ quận Ba Đình cũng nhằm thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, người sử dụng lao động trong việc chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của quận Ba Đình, của Thủ đô và đất nước.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”, trong Tháng Công nhân năm 2021, các cấp Công đoàn quận Ba Đình sẽ tổ chức các hoạt động như: Phát động Tháng Công nhân năm 2021 và Tháng An toàn vệ sinh lao động; biểu dương “Sáng kiến - Sáng tạo”, “Công nhân giỏi”; tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, các hoạt động “Cảm ơn người lao động”…

Trong đó, đáng chú ý, với chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”; các Công đoàn cơ sở tổ chức lắng nghe đoàn viên, người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống của người lao động; lựa chọn nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả; truyền thông kịp thời kết quả thực hiện.

Với việc tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đề nghị, Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế đề xuất với người sử dụng lao động lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với đơn vị nhất là trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển kinh tế, góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của doanh nghiệp…

T.P

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ba-dinh-trien-khai-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-thang-cong-nhan-nam-2021-121871.html