Nỗi lo về kinh tế toàn cầu ảm đạm trong năm 2009 khiến nhiều doanh nghiệp đứng ngồi không yên, nhất là những doanh nghiệp xuất khẩu. Và câu chuyện ngoại giao làm “bà đỡ” cho kinh tế, tuy không còn mới mẻ lại được xới xáo lên.