Ba gói hỗ trợ giúp dệt may vượt khó

Gốc
Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp của ngành tạm thoát khỏi tình hình khó khăn thông qua ba gói hỗ trợ.

Tin nóng

Tin mới