Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ba năm không tiếp dân, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên bị kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm

Gốc

ND- Thanh tra Chính phủ vừa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm nghiêm việc lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, liên tiếp trong các năm 2005, 2006 và chín tháng đầu năm 2007 không thực hiện việc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh; kiến nghị xử lý trách nhiệm của lãnh đạo, thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị ở Thái Nguyên vì không tiếp dân đầy đủ theo quy định.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=114579&sub=50&top=37