(NLĐ)- Ba nhà máy của Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL VN) gồm VBL Tiền Giang, VBL Quảng Nam và VBL Đà Nẵng vừa nhận các chứng chỉ ISO do tổ chức BM TRADA của Malaysia cấp

Đó là chứng chỉ Quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2000; chứng chỉ Hệ thống quản lý về môi trường ISO 14001:2004 và chứng chỉ về An toàn vệ sinh thực phẩm 22000:2005. Sự kiện này xác nhận sự tiêu chuẩn hóa đồng bộ và thống nhất về hệ thống quản lý chất lượng giữa nhà máy ở các tỉnh, thành với nhà máy tại Hóc Môn – TPHCM; khẳng định cam kết của VBL VN về bảo đảm chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, ra sức bảo vệ môi trường vì sự an toàn sức khỏe của cộng đồng địa phương. Sau 2 năm hợp nhất vào VBL VN, các nhà máy đều cải tiến dây chuyền sản xuất, nâng cấp các trang thiết bị và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO.