Bà Hà thay vị trí của ông Quách Mạnh Hào đã từ nhiệm ngày 20/6.

Căn cứ Quyết định số 37/2013/MBS/HĐQT-QĐ của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) công bố thông tin bổ nhiệm Bà Phùng Thị Thanh Hà giữ chức Phó Tổng Giám đốc của công ty.

Bà Phùng Thị Thanh Hà chính thức tiếp quản vị trí Phó Tổng Giám đốc MBS kể từ ngày 5/7/2013.

Bà Phùng Thị Thanh Hà sinh năm 1981, Thạc sỹ kinh tế. Bà Hà tốt nghiệp Đại học và Thạc sỹ tại trường Đại học Méditerraneé – Aix Marseille II (Pháp), khoa Quản trị doanh nghiệp.

Bà Hà từng giữ nhiều vị trí quản lý như Trưởng Bộ phận Thẩm định Khách hàng cá nhân, Trưởng Bộ phận Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Phó phòng Thẩm định Hội sở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Trưởng Phòng Quản trị rủi ro tại MBS.

Ban Tổng giám đốc hiện tại của MBS gồm Tổng giám đốc Trần Hải Hà, Phó Tổng giám đốc Trịnh Khắc Hậu và Phùng Thị Thanh Hà. Ban giám đốc hiện tại đều là những người từng giữ các chức vụ mảng ngân hàng tại MB.

Nguồn Dân Việt