Ba quý liên tiếp, BAS lỗ hơn 5.17 tỷ đồng

Gốc
(Vietstock) - Theo báo cáo tài chính do CTCP Basa (HOSE: BAS) vừa công bố, 9 tháng đầu năm doanh thu của công ty tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 58.62 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế âm 5.17 tỷ đồng.

Quý 3/2009, BAS đạt doanh thu thuần 21.17 tỷ đồng, bằng 28% quý cùng kỳ 2008; lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tiếp tục lỗ hơn 2.67 tỷ đồng. Nhờ các khoản thu nhập và lợi nhuận khác giúp lợi nhuận sau thuế quý 3 của BAS chỉ lỗ hơn 427 triệu đồng. Đây là quý lỗ thứ 3 của BAS từ đầu năm đến nay. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BAS đạt hơn 58.62 tỷ đồng, chỉ bằng 32.59% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của BAS lỗ xấp xỉ 7.5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái con số này là âm 743 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của BAS lỗ 5.17 tỷ đồng. Căn cứ vào báo cáo tài chính của BAS có thể thấy, nguyên nhân lỗ liên tiếp trong thời gian qua là do giá vốn bán hàng luôn chiếm phần lớn doanh thu, cộng thêm các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi phí quản lý quản lý doanh nghiệp… đã làm cho lợi nhuận của BAS giảm mạnh. Cụ thể, giá vốn quý 3 chiếm đến 92.67% doanh thu thuần. Lũy kế 9 tháng đầu năm, giá vốn bán hàng của BAS cũng chiếm tỷ lệ tương tự là 92.4%. * BAS: Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009

Tin nóng

Tin mới