Thực hiện chương trình 1 triệu bóng đèn compact cho người nghèo của Tập đoàn điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực BR-VT đã đổi được 22.082 bóng đèn tiết kiệm điện cho người nghèo. Đối tượng được thụ hưởng của dự án là các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp hiện còn sử dụng bóng đèn tròn công suất từ 40w trở lên. Mỗi hộ được đổi tối đa 2 bóng đèn tròn lấy 2 bóng đèn Compact loại 18w. Nhằm bảo đảm việc đổi bóng đèn compac đạt hiệu quả thiết thực, Công ty Điện lực BR-VT đã ký hợp đồng với Tỉnh đoàn BR-VT thực hiện chương trình.

Vũ Hoàng