(TBKTSG Online) - Ông Lê Minh Châu, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là BIZA), cho biết tình hình khủng hoảng kinh tế đã làm nhiều chủ đầu tư thiếu vốn, giảm năng lực đầu tư. Năm 2009 vừa qua chỉ có 12 dự án đăng ký vào các khu công nghiệp (KCN), thấp hơn chỉ tiêu ban đầu là 15 dự án.

Trung Châu Việc thu hút đầu tư giảm khiến tình hình cho thuê đất tại các KCN cũng giảm theo, ông nói thêm. Tại các KCN, hiện có gần 382 héc ta đất sẵn sàng cho thuê, chưa kể lượng đất chưa cho thuê vì còn vướng đền bù giải tỏa. Và cũng vì không có nhà đầu tư nào đến thuê đất nên một số chủ đầu tư hạ tầng KCN cũng chậm xúc tiến công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tính đến nay, còn 7 KCN có tỷ lệ lấp đầy dự án dưới 50%, trong đó chỉ có KCN Long Xuyên với diện tích 160,87 héc ta đã lắp đầy trong khi KCN Phú Mỹ III (993,81 héc ta) và Đất Đỏ 1 (496,22 héc ta) vẫn chưa có ai thuê. Tính bình quân, tỷ lệ lấp đầy các dự án trong các KCN chỉ còn 36,17%. Theo báo cáo của BIZA, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hiện có 13 KCN với tổng diện tích hơn 8.396 héc ta và tiếp tục thành lập thêm KCN Long Hương (diện tích 400 héc ta). Đến nay, tổng số dự án đi vào hoạt động trong các KCN trên địa bàn tỉnh là 129 dự án, tổng số vốn đăng ký là 13.006 triệu đô la Mỹ. .