(Zing) - Với âm nhạc, Bá Thắng không chọn một hình tượng hoàng tử cho mình, mà thích thú với tên gọi “Kẻ lãng du ca”.