Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bà Võ Thị Ánh Xuân được giới thiệu để bầu làm Phó Chủ tịch nước

Nhân sự được Chủ tịch nước đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2016 là bà Võ Thị Ánh Xuân.

Theo chương trình kỳ họp, sáng 26/7, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 26/7, Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Phó Chủ tịch nước trước khi bầu Phó Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970, quê quán xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà là cử nhân Sư phạm hóa học, trình độ cử nhân lý luận chính trị.

Bà Võ Thị Ánh Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, bà Võ Thị Ánh Xuân từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang.

Tháng 4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Song Hy

Nguồn VTC News: https://vtc.vn/ba-vo-thi-anh-xuan-duoc-gioi-thieu-de-bau-lam-pho-chu-tich-nuoc-ar626880.html