ND - Bảo đảm an toàn giao thông đường thủy là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Bắc Giang trước mùa mưa bão đến. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã triển khai đợt kiểm tra toàn diện các phương tiện, bến bãi trên hai tuyến sông Lục Nam, sông Thương để kịp thời chấn chỉnh, chủ động phương án phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn.