Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bắc Giang: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo ngoài trời (QCNT).

Thời gian qua, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động QCNT trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, cơ quan liên quan của tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã đã quan tâm chỉ đạo, tăng cường các biện pháp quản lý hoạt động QCNT và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy nhiên, hoạt động QCNT ở nhiều địa phương còn lộn xộn, nhếch nhác, vi phạm các quy định pháp luật về quảng cáo, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội; việc xử lý vi phạm chưa chặt chẽ, kiên quyết, đồng bộ, kết quả xử lý còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quảng cáo chưa cao...

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động QCNT trên địa bàn tỉnh, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trên và từng bước đưa hoạt động QCNT đi vào kỷ cương, nền nếp, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động QCNT; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước hoạt động quảng cáo thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình quản lý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung hoàn thiện lập Quy hoạch QCNT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành trong quý III năm 2022. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quảng cáo; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý hoạt động quảng cáo.

Thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động quảng cáo; có các biện pháp giám sát, kiểm soát hoạt động quảng cáo và hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Quy định quản lý hoạt động QCNT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo, trong đó tập trung tuyên truyền Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện các phóng sự, tin, bài phản ánh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo; đồng thời, phê phán những địa phương, cá nhân thực hiện chưa tốt.

UBND huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp nội dung các quy định pháp luật về quảng cáo nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, bảo đảm văn minh, mỹ quan đô thị.

Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo. Có biện pháp quản lý và giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền quản lý trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động QCNT, nhất là giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong thực thi trách nhiệm được phân công. Kiểm điểm, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về hoạt động quảng cáo. Việc kiểm tra xử lý thực hiện cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các bảng quảng cáo đứng độc lập và bảng quảng cáo, biển hiệu gắn/ốp vào các công trình, nhà ở; bảng quảng cáo, biển hiệu treo, dựng trên hè phố, lòng đường.

Thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách các phương tiện quảng cáo vi phạm và tổ chức lực lượng cưỡng chế tháo dỡ các phương tiện quảng cáo vi phạm trên địa bàn.

TS

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/van-hoa/387942/bac-giang-tang-cuong-quan-ly-nha-nuoc-doi-voi-hoat-dong-quang-cao-ngoai-troi.html