- Ngày 28/5/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ và một sự kiện quan trọng: lễ tấn phong quân hàm Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp.

Từ ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh phong các vị tướng lĩnh đầu tiên của Quân đội ta, gồm: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung tướng Nguyễn Bình và các Thiếu tướng: Nguyễn Sơn, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm, Hoàng Văn Thái, Lê Hiến Mai, Văn Tiến Dũng, Trần Đại Nghĩa và Trần Tử Bình. Lễ tấn phong lẽ ra được Chính phủ tổ chức vào ngày 27/5, nhưng vì nước lũ to nên các đại biểu từ các nơi trên chiến khu về chậm phải lùi sang ngày hôm sau. Hồi ký của Bộ trưởng Lê Văn Hiến ghi lại: “Trong một căn nhà dựng bên cạnh suối lớn, dựa một bên núi, cây cối che phủ kín... Một phòng trưng bày đặc biệt. Có bàn thờ Tổ quốc, chung quanh băng đỏ ghi các khẩu hiệu: ”Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”, “Thống nhất độc lập nhất định thành công”. Sự trưng bày đơn giản mà trang nghiêm. Đến giờ làm lễ, Hồ Chủ tịch và cụ Trưởng ban Thường trực Quốc hội lên đứng 2 bên bàn thờ, toàn thể nhân viên Chánh phủ đứng sắp hàng trước bàn thờ. Hồ Chủ tịch tay cầm sắc lệnh gọi Võ Nguyên Giáp lên trước bàn thờ, rồi Cụ nín lặng, sụt sùi rơi nước mắt mà không nói được tiếng gì... Giây lâu, Hồ Chủ tịch mới cất được tiếng mà tuyên bố: “Nhân danh Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trao cho chú chức vụ Đại tướng để chú điều khiển binh sĩ làm tròn sứ mạng mà quốc dân phó thác cho”. Võ Nguyên Giáp nhận sắc lệnh... Cụ Trưởng ban Thường trực thay mặt Quốc hội tuyên bố mấy lời. Ông Phan Anh thay mặt Chính phủ nói mấy câu chúc mừng. Cuối cùng, Tạ Quang Bửu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân danh bộ đội tỏ lời mừng của toàn thể bộ đội và nêu cao tinh thần phấn đấu anh dũng dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau cùng Võ Nguyên Giáp đứng lên cảm ơn Hồ Chủ tịch, Quốc hội và Chánh phủ và tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực làm tròn nhiệm vụ để đem lại độc lập và thống nhất cho đất nước... Sau khi hết lễ, ai nấy ngồi chung quanh Hồ Chủ tịch và nghe Cụ nói sự xúc cảm của Cụ trong buổi lễ... 12 giờ đêm, xong các cuộc hội nghị Hồ Chủ tịch từ giã chúng mình ra về và dặn ai nấy sáng mai nên phân tán cho sớm...”. Khi sự kiện này được công bố trên Đài Tiếng nói Việt Nam, có phóng viên phương Tây hỏi Bác việc phong tướng này được tiến hành dựa trên tiêu chuẩn nào? Bác trả lời giản dị: “Đánh thắng đại tá thì phong đại tá. Đánh thắng thiếu tướng, phong thiếu tướng. Đánh thắng trung tướng, phong trung tướng. Thắng đại tướng, phong đại tướng!”. X&N