Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bác Hồ với kiều bào

ND - Sinh thời, Bác Hồ luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt, không chỉ thể hiện ở những định hướng lớn của Người về việc tổ chức, xây dựng phong trào yêu nước của kiều bào những ngày đầu cách mạng, mà còn ở những công việc cụ thể, thường xuyên và liên tục trong suốt quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115044&sub=50&top=37