QĐND - LTS: Để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND - 19-8-1945/19-8-2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh (BVAN) Tổ quốc (19-8-2005/19-8-2015), từ số báo ra hôm nay, Báo Quân đội nhân dân mở chuyên mục “Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trên trang 3 vào các ngày chẵn trong tuần. Chuyên mục sẽ giới thiệu khái quát về lịch sử truyền thống, những chiến công tiêu biểu, những điển hình tiên tiến… trong lực lượng CAND và phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc. Rất mong nhận được sự cộng tác của bạn đọc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất chú trọng đến việc bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND). Ngày 19-8-1945, Cách mạng Tháng Tám thành công ở Hà Nội, cũng là ngày lực lượng CAND chính thức công khai hoạt động, xác lập bộ máy tổ chức có hệ thống trong toàn quốc. Do đó ngày 19-8 được công nhận là Ngày truyền thống của lực lượng CAND.

Ảnh minh họa/caobang.gov.vn.

Sự ra đời của CAND gắn liền với quá trình xây dựng và chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 23 hợp nhất các Đội tự vệ, Danh dự trừ gian, Công an xung phong… thành Việt Nam Công an vụ để lãnh đạo thống nhất lực lượng CAND.

Nhiệm vụ của CAND được Bác xác định rõ trong sắc lệnh là “Tìm kiếm và tập trung các tin tức và tài liệu liên quan đến sự an toàn của quốc gia; đề nghị và thi hành các phương pháp đề phòng những hành động có thể làm rối việc trị an và mất trật tự trong nước, bất cứ hành động đó là do người Việt Nam hay người ngoại quốc; điều tra về những hành động trái phép nói trên và truy tầm người can phạm để giúp tòa án trừng trị”.

Điểm nổi bật trong tư tưởng của Người về công an là Công an Việt Nam phải là Công an nhân dân. Thể hiện tư tưởng này, Người đã không ngừng giáo dục, rèn luyện CAND. Trong bài nói chuyện tại Trường Trung cấp Công an, khóa II, năm 1951, Người nói: “Công an nhân dân hoàn toàn khác công an đế quốc, công an đế quốc là nanh vuốt của đế quốc để hà hiếp, áp bức đa số nhân dân… Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”. Do đó, Người luôn nhắc nhở: “thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”.

Nói lực lượng CAND thực sự phục vụ nhân dân, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh nghĩa là CAND phải một lòng, một dạ, tận tụy, trung thành làm việc vì dân. Làm công an không phải là “làm quan cách mạng”. Làm công an là để giữ gìn an ninh trật tự cho dân, xem xét, tìm tòi những âm mưu phản động, lưu manh làm hại nhân dân, tức là đặt mình trong vai trò “công bộc” để bảo vệ cuộc sống yên bình của nhân dân. Bác lại dặn: “Phải hoan nghênh nhân dân phê bình công an, để đi đến hiểu công an, yêu công an và giúp đỡ công an”, hoặc “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi tay. Phải làm sao để có hàng chục triệu đôi bàn tay, hàng chục triệu cặp mắt, và đôi tai mới được. Muốn như vậy phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thì sẽ thất bại”.

Để gần dân, hiểu dân, phục vụ vô điều kiện nhân dân thì người CAND phải có đạo đức trong sáng, bản lĩnh vững vàng, lòng dũng cảm và trí thông minh… Ngày 11-3-1948, sau khi Bác nhận được tờ báo Bạn dân (tờ báo đầu tiên của lực lượng CAND), Bác đã viết thư trả lời. Điều đặc biệt là trong bức thư ấy có 6 điều dạy của Người với lực lượng CAND:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Từ đó, 6 lời dạy của Bác đã trở thành phương châm trong tổ chức, hành động, xây dựng và phát triển của CAND, giúp lực lượng CAND lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn.

KIM HÀ