Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Từ ngày  phải  tạm xa Thủ đô lên chiến khu Việt Bắc đến khi trở về, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và dành tình cảm sâu sắc cho quân, dân Hà Nội.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107084&sub=50&top=37