Thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,...

16 liên quan

Hành trình vươn tới những ước mơ

Trưng bày chuyên đề: 'Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

16 liên quan

Trưng bày chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19-8, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự chỉ đạo của...

16 liên quan

Đồng lòng thực hiện Di chúc và Tám lời căn dặn của Bác Hồ

Ngày 19/8, Trường Chính trị tỉnh Hà Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh,...

16 liên quan

Triển lãm Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định

Ngày 16/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức triển lãm '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ...

16 liên quan

50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đã 50 năm trôi qua nhưng bản Di chúc thiêng liêng Bác Hồ vẫn mãi là một văn kiện lịch sử, một tài sản tinh...

16 liên quan