Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015 cho thấy, tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn NTM.

Bac Kan: Chua co xa dat chuan nong thon moi - Anh 1

Sau 5 năm triển khai, Bắc Kạn vẫn chưa có xã nào đạt chuẩn NTM. Ảnh: QT

Báo cáo của Ban Chỉ đạo chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Bắc Kạn ngày 26/11 cho thấy, sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã được nâng lên, an ninh nông thôn được đảm bảo, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc.

Nhận thức của cán bộ, nhân dân về xây dựng NTM có đổi thay rõ nét. Trong 5 năm, người dân trong toàn tỉnh đã hiến trên 130.000m2 đất, đóng góp trên 400.000 ngày công và 1.426 triệu đồng để thực hiện chương trình.

Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương, tỉnh được triển khai kịp thời, sâu rộng qua các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể. Các xã đã thực hiện được 53 mô hình chăn nuôi, trồng cam quýt, hồng không hạt, chè…, các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, một số xã đã bước đầu quan tâm chỉ đạo hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa.

Tuy nhiên do đặc điểm là tỉnh miền núi có gần 90% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn, địa bàn rộng, chia cắt, người dân cư trú phân tán và nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên đến nay, tỉnh chưa có xã nào đạt chuẩn NTM.

Hiện nay, mới có 22/110 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; số xã còn lại đạt dưới 10 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2014 giảm còn 14,24%. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã bước đầu có hiệu quả, trong 5 năm toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 23.700 lao động.

Nguyên nhân được chỉ ra là do nguồn kinh phí đầu tư xây dựng NTM còn hạn hẹp, trong 5 năm qua toàn tỉnh được phân bổ trên 210 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nguồn ngân sách Trung ương. Hầu hết các xã chưa xác định được sản phẩm hàng hóa chủ lực, một số huyện do chia nhỏ số vốn đầu tư NTM nên chưa phát huy được hiệu quả.

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Bắc Kạn đề ra mục tiêu phấn đấu có 22 xã đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân khu vực dân cư nông thôn đạt từ 25 - 30 triệu đồng/người/năm; cải thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn; 98% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh…

Trần Quý