Bắc Kinh giảm ô nhiễm môi trường

ND - Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong dịp diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008, chính quyền Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) đã cấm lưu thông khoảng 300 nghìn phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải. Số xe bị cấm lưu thông từ ngày 1-7 đến 20-9, chiếm khoảng 10% tổng số xe cơ giới ở Bắc Kinh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125736&sub=82&top=45