TT - Đã bắc lại cầu tạm Cái Sơn (đường tỉnh 923, lộ Vòng Cung, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) hôm 18-1 sau ba ngày khắc phục sự cố sập cầu. Trước đó một xe trọng tải gần 15 tấn, vượt gần gấp 3 lần tải trọng cho phép của cầu tạm, chạy qua làm sập cầu.