Bắc Lào tập trung phòng chống cúm gia cầm

Lãnh đạo các cơ quan chức năng của 6 tỉnh miền Bắc Lào và lãnh đạo các bộ, ngành chức năng của trung ương vừa họp tại tỉnh Oudomsay để bàn các biện pháp đối phó với dịch cúm gia cầm đang xuất hiện tại đây.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/239239/Default.aspx