Bạc Liêu đầu tư chiều sâu cho ngành kinh tế mũi nhọn

Gốc
Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Bạc Liêu đã có bước nhảy vọt ngoạn mục, từ vị trí thứ 59/63 trong bảng xếp hạng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2009, năm 2010, đứng thứ 30, ở nhóm trung bình khá của cả nước. Thành tựu này là kết quả của sự quyết tâm thực hiện mục tiêu, biết tìm lối ra trong khó khăn, biết nắm bắt cơ hội để tạo nên vận hội mới đưa tỉnh nhà phát triển.

Năm 2011, Bạc Liêu tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được với những định hướng phát triển mới, trong đó tiếp tục xác định mũi nhọn của nền kinh tế vẫn là thủy sản (nghề nuôi tôm) và đang dốc toàn lực để đầu tư phát triển chiều sâu. Năm 2011, vùng phía Nam quốc lộ IA, tỉnh Bạc Liêu đang tập trung các nguồn lực, hoàn chỉnh quy hoạch, tiếp tục tăng định suất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, như: hạ thế lưới điện Quốc gia; xây dựng hệ thống kênh thủy lợi lấy nước, tiêu thoát nước hoàn chỉnh, liên hoàn giữa các vùng nuôi tôm; làm đường giao thông liên hoàn giữa các vùng nuôi tôm trên địa bàn; đưa vốn tín dụng dài hạn, đầu tư cho người nuôi tôm. Tỉnh gắn kết nhà nghiên cứu khoa học với người nuôi tôm trong việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, thâm canh sâu để có tôm sạch, chất lượng cao với diện tích 2000 ha. Tỉnh chuẩn bị tốt hạ tầng kỹ thuật để hàng năm tăng diện tích nuôi theo hướng này, phấn đấu cuối nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đạt 15.000 ha tôm nuôi công nghiệp theo hướng thâm canh. Các ngành chức năng, cơ quan quản lý sản xuất căn cứ qui hoạch để tổ chức lại sản xuất cho nghề nuôi tôm công nghiệp cũng như xác định cụ thể con giống thả nuôi chủ lực là con tôm sú. Đối với tôm thẻ chân trắng, qua nhiều vụ, nhiều hộ nuôi thử nghiệm đều không cho hiệu quả kinh tế, chưa đủ điểu kiện bảo đảm vệ sinh môi trường vùng nuôi nên không phát triển nuôi tôm thẻ chân trắng. Ngành nông nghiệp làm việc cụ thể với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn để xác định định mức đầu tư cho vùng thâm canh nuôi tôm công nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người nuôi tôm tiếp cận được vốn tín dụng trung, dài hạn phát triển sản xuất. Nuôi tôm công nghiệp ổn định sẽ bảo đảm vùng nguyên liệu ổn định phục vụ chế biến xuất khẩu của 25 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu thủy sản hiện có trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hàng năm, sản luợng tôm nuôi công nghiệp chiếm tỷ trọng gần 50% trên tổng sản lượng tôm nuôi của địa phương. Nhưng thời gian qua, nghề nuôi tôm công nghiệp ở Bạc Liêu tuy cho hiệu quả kinh tế cao, có nhiều tỷ phú tôm công nghiệp, nhưng cũng không ít người nuôi tôm công nghiệp phải ‘’treo ao’’ hết vốn. Tính bấp bênh của tôm công nghiệp còn lớn; trong đó, còn lệ thuộc vào con giống ngoài tỉnh, chưa định hình cụ thể vùng nuôi tôm công nghiệp, thiếu qui hoạch... Trong quý I/2011, sản lượng tôm nuôi của Bạc Liêu đạt 21.115 tấn, trong đó gần 1/2 sản lượng là từ nuôi tôm công nghiệp trên diện tích chỉ có hơn 2.000 ha. Qua đó cho thấy hiệu quả kinh tế từ nuôi tôm công nghiệp là rất lớn nếu được khai thác, đầu tư đúng mức, khả năng tăng sản lượng lên gấp đôi hiện nay trên một ha nuôi tôm công nghiệp là trong tầm tay./.

Tin nóng

Tin mới