Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bạc Liêu giải quyết việc làm cho hơn 14 nghìn lao động

Gốc

ND - Trong năm 2007, tỉnh Bạc Liêu đã giải quyết việc làm cho hơn 14.000 lao động, đạt hơn 94% kế hoạch.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112331&sub=127&top=39