Bạc Liêu khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử

Gốc
UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ khai trương Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Bạc Liêu (www.baclieutrade.vn) gồm 2 ngôn ngữ: Việt- Anh.

Sàn giao dịch có các chuyên mục như: Giới thiệu sản phẩm, chào hàng, doanh nghiệp, quảng cáo, thư viện kiến thức, thủ tục và pháp luật về kinh doanh, thông tin du lịch, tin tức sự kiện liên quan, xúc tiến đầu tư, hợp tác thương mại, doanh nhân…

T. T.Phong

Tin nóng

Tin mới