Bạc Liêu có 8 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển gồm Vĩnh Hậu, Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình); An Phúc, Điền Hải, Long Điền Đông, Long Điền Tây (huyện Đông Hải); Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu).

Bac Lieu: Tren 169,7 ti dong dau tu cho 8 xa bai ngang - Anh 1

Các tuyến đường về xã ven biển Long Điền Tây (Đông Hải) được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

5 năm qua, Bạc Liêu đã lồng ghép nhiều nguồn vốn, đầu tư trên 169,7 tỉ đồng xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục; thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ tiền điện, chăm sóc sức khỏe đồng bào các dân tộc vùng duyên hải Bạc Liêu… đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Để khai thác có hiệu quả thế mạnh trong nuôi trồng thủy sản, cùng với tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư cho xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi – thủy nông nội đồng phục vụ sản xuất...

Từ đó, có nhiều mô hình sản xuất mới: mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp ít thay nước có sử dụng chế phẩm vi sinh ở các xã Vĩnh Trạch Đông, Vĩnh Hậu và Long Điền Tây…cho lợi nhuận từ 80 – 100 triệu đồng/ha/năm hay mô hình nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh cho lợi nhuận từ 200 – 300 triệu đồng/ha.

Ngoài các mô hình tiêu biểu trên, còn có các mô hình sản xuất hiệu quả khác cho lợi nhuận từ 50 – 100 triệu đồng/ha: nuôi tôm kết hợp với trồng rừng ở xã An Phúc, nuôi cá kèo công nghiệp ở xã An Trạch Đông, nuôi tôm quảng canh cải tiến – thả ghép sò huyết ở các xã Long Điền Đông, nuôi hào ở xã Vĩnh Hậu A, sản xuất muối kết hợp nuôi artimia ở xã Điền Hải và Long Điền Tây…

Có thể nói, chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là một trong những nhân tố chủ lực tạo động lực cho 8 xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo Bạc Liêu đổi thay. Theo bà Trần Hồng Chiến, Giám đốc Sở LĐ- TB, XH tỉnh Bạc Liêu cho biết, việc thực hiện các công trình đầu tư cơ sở hạ tầng và các chính sách ưu đãi khác cho 8 xã bãi ngang ven biển đã góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

“Nhờ các chính sách hỗ trợ giảm nghèo phù hợp đối với các xã đặc biệt khó khăn ven biển, nên tỷ lệ hộ nghèo ở các xã bãi ngang ven biển Bạc Liêu giảm gần 4.300 hộ, từ trên 5.000 hộ vào đầu năm 2011 xuống còn hơn 700 hộ vào cuối năm 2016 và hộ cận nghèo cũng giảm từ 2.429 hộ xuống còn gần 600 hộ vào cuối năm 2016” – bà Chiến nói.

PHƯƠNG NGHI