Bạc Liêu triển lãm "40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh"

ND - Từ ngày 18-5 đến 18-7-2009, Bảo tàng Bạc Liêu tổ chức triển lãm "40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu).

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=149083&sub=130&top=37