Bắc Ninh: Những dấu hiệu tiêu cực trong giải phóng mặt bằng một dự án

ND - Theo dự kiến, việc giải phóng mặt bằng Dự án VSIP - Bắc Ninh phải hoàn thành từ tháng 12-2007, nhưng đến nay vẫn dang dở và phải tạm ngưng, vì xảy ra một số việc có dấu hiệu tiêu cực liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại xã Phù Chẩn, nơi có đến gần 400 ha đất nông nghiệp bị  thu hồi phục vụ dự án.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119010&sub=67&top=40