Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bắc Ninh: Phấn đấu lọt Top 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số PCI

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành Kế hoạch số 1964/KH-UBND về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Giảm thiểu tình trạng tiếp xúc trực tiếp, giảm thiểu phát sinh chi phí không chính thức, tiết kiệm thời gian và minh bạch hóa việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Nhằm phấn đấu cải thiện điểm số của từng Chỉ số thành phần, đưa Chỉ số PCI nằm trong nhóm 5 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước, theo kế hoạch, tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai một số giải pháp như:

Ứng dụng công nghệ thông tin thực chất, vận hành hiệu quả mô hình thành phố thông minh

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước, nhất là trong việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên quan đến doanh nghiệp và nhà đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh trong tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, đối thoại, xúc tiến đầu tư trực tuyến.

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phát huy vai trò tích cực của chính quyền điện tử gắn với hoạt động hiệu quả của các Trung tâm Hành chính công; lấy hiệu quả phục vụ, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Thường xuyên rà soát, kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, loại bỏ các cơ chế chính sách không còn phù hợp, làm cản trở hoạt động phát triển của doanh nghiệp. Công khai, minh bạch hóa thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin để hiểu rõ hơn các chiến lược, định hướng và kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh.

Định kỳ hằng quý: công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các dự án, danh mục kêu gọi đầu tư, thu thập ý kiến và vướng mắc khó khăn để giải đáp, tháo gỡ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, pháp luật nâng cao trình độ và đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp. Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra trong thực hiện TTHC và công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị tại các cấp chính quyền.

Phát triển các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các Sở, ngành phối hợp với Trung tâm Hành chính công xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý doanh nghiệp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, xây dựng đất đai theo phương pháp chu trình hóa, cắt giảm thời gian, đơn giản hóa hồ sơ giấy tờ theo phương án cải cách hành chính từng năm. Xây dựng Quy chế và định kỳ phối hợp với các Hiệp hội phổ biến thông tin; cung cấp thông tin trên Website danh mục các đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn để doanh nghiệp tiếp cận bình đẳng.

Xây dựng chương trình đào tạo lao động, dịch vụ việc làm đáp ứng các yêu cầu mới về phát triển doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các khu công nghiệp, các ngành công nghệ cao và các ngành thương mại dịch vụ, logictic, khách sạn du lịch, ngân hàng, …phát triển kinh tế đô thị.

Kịp thời nắm bắt, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu duy trì, nâng cấp và ứng dụng tốt các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành qua mạng điện tử như: hệ thống thư điện tử công vụ, quản lý văn bản và điều hành, hệ thống kết nối người dân, doanh nghiệp và chính quyền, đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong nội bộ và giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trong xử lý công việc nhiệm vụ giao có liên quan đến doanh nghiệp, người dân.

Nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại, tổ chức làm việc để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó xây dựng các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền nhằm giúp doanh nghiệp có điều kiện kinh doanh, đầu tư thuận lợi nhất.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực quản lý Nhà nước nhằm cải thiện chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là việc thống nhất nhận thức, hành động của các ngành, các cấp và nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, qua đó cải thiện năng lực cạnh tranh của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hà văn Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bac-ninh-phan-dau-lot-top-5-tinh-thanh-pho-dan-dau-ve-chi-so-pci-5657285.html