Bắc Ninh: Thanh tra đúng yêu cầu, tiến độ, chất lượng

Gốc
Ngày 17/7, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật thanh tra nhằm đánh giá kết quả và làm rõ thêm nhiều vấn đề trên các lĩnh vực của hoạt động thanh tra; đề xuất các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Bắc Ninh: Thanh tra đúng yêu cầu, tiến độ, chất lượng - Ảnh 1

Đánh giá kết quả 6 năm thực hiện Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh cho thấy, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trên các mặt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; tuyên truyền Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra trong toàn tỉnh với 131 lớp bồi bưỡng nghiệp vụ và hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho hơn 17.200 cán bộ ngành thanh tra, cán bộ các sở ngành, cấp huyện, cán bộ chủ chốt cấp xã và nhân dân trong tỉnh.

Tỉnh cũng ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra. Chất lượng các cuộc thanh tra đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ. Các kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý khách quan, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tổ chức, bộ máy ngành Thanh tra được tăng cường cả về số lượng và chất lượng…

Thực tế cho thấy, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội của Bắc Ninh những năm qua đã và đang kéo theo nhiều vấn đề phải giải quyết, từ những hạn chế, tồn tại trong quản lý nhà nước đến những vấn đề nảy sinh trong hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực. Trong khi đó, hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về thanh tra nói riêng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó, đòi hỏi ngành thanh tra phải chủ động đấu tranh, phòng ngừa, xử lý vi phạm, chấn chỉnh quản lý, đề xuất hoàn thiện chính sách để công tác quản lý và các hoạt động kinh tế - xã hội đảm bảo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu Thanh tra tỉnh chỉ đạo tiến hành các cuộc thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra đã phê duyệt; nội dung thanh tra phải giới hạn trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, tránh thanh tra chồng chéo, tăng số cuộc thanh tra; ban hành kết luận thanh tra đúng thời hạn quy định. Thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu vướng mắc phải chủ động tìm biện pháp giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, không được để vụ việc kéo dài. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Dịp này có 7 tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều thành tích trong thi hành Luật thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Thái Hùng (TTXVN)

Tin nóng

Tin mới