(VEN) - Tính đến hết tháng 7/2013, tỉnh Bắc Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 432 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 5,796 tỷ USD.

Trong số này có 342 dự án trong khu công nghiệp tập trung với tổng vốn đăng ký đạt 5,495 tỷ USD và 90 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đạt 301,28 triệu USD.

Cũng tính đến hết tháng 7/2013, toàn tỉnh Bắc Ninh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 709 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 78.385 tỷ đồng. Trong đó, trong khu công nghiệp có 291 dự án với tổng vốn đầu tư 22.507 tỷ đồng và ngoài khu công nghiệp là 418 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 55.878 tỷ đồng.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh Bắc Ninh cho biết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và xử lý nghiêm những cán bộ gây nhũng nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp./.

Nguyễn Hòa