Bắc Ninh thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Gốc
Công tác hành chính tư pháp tiếp tục được Sở Tư pháp Bắc Ninh triển khai có hiệu quả gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động đăng ký hộ tịch, lý lịch tư pháp phục vụ kịp thời nhu cầu của công dân, tổ chức.

Bắc Ninh thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp - Ảnh 1

Nhiều thủ tục hành chính tư pháp ở Bắc Ninh đã được đơn giản hóa.

Tới nay, Bắc Ninh cơ bản cập nhật xong dữ liệu đăng ký hộ tịch trên cơ sở dữ liệu hộ tịch của tỉnh. Năm 2017, Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp (thời gian cắt giảm trung bình là 37,82%). Riêng thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp rút ngắn còn 7 ngày, cắt giảm hơn 50% thời gian so với quy định).

Cùng với các cơ quan khối nội chính của tỉnh, Sở Tư pháp chú trọng làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, xây dựng kế hoạch công tác thanh tra ngay từ đầu năm, trên cơ sở đó làm căn cứ để triển khai nhiệm vụ công tác cho từng tháng, từng quý; duy trì nề nếp công tác tiếp dân, kết hợp với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho công dân. Tổ chức các cuộc thanh tra theo thẩm quyền, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra của các đơn vị, tổ chức.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: công tác thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; công tác hành chính tư pháp; công tác kiểm soát thủ tục hành chính... Sở còn chú trọng triển khai các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở và lồng ghép vào các hình thức phổ biến GDPL và trợ giúp pháp lý lưu động.

Từ những kết quả đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và những nhiệm vụ đột xuất, tập thể Sở Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu “Cờ Thi đua xuất sắc” năm 2016; Bộ Tư pháp tặng Danh hiệu “Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp năm 2016” cho tập thể Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.

Tin, ảnh: Thái Hùng (TTXVN)

Tin nóng

Tin mới