Bắc Ninh: Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho dân ở xã Mão Điền

Gốc
Ngay trong đêm 7/5, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân trong xã Mão Điền, huyện Thuận Thành với khoảng gần 15.000 mẫu xét nghiệm.

Người dân xã Mão Điền, huyện Thuận Thành được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay trong đêm 7/5. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân xã Mão Điền, huyện Thuận Thành. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/bac-ninh-trang-dem-lay-mau-xet-nghiem-covid19-cho-dan-o-xa-mao-dien/711274.vnp