Bắc Ninh triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh luôn được triển khai nghiêm túc, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2021, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định của Tiếp công dân 28.854 ngày/60 tháng. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân 57 ngày, Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp 917 ngày (8 huyện, thành phố), Chủ tịch UBND cấp xã tiếp 27.800 ngày (126 xã, phường, thị trấn).

Hằng năm, UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ban, ngành sẽ thông báo lịch tiếp công dân hàng tháng và niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan để mọi công dân đều có thể xem và dễ dàng nắm được.

Phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 15 hàng tháng. Nếu lịch tiếp công dân định kỳ trùng ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày tiếp công dân sẽ được bố trí vào những ngày làm việc tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang (ngồi thứ tư từ trái qua) tiếp công dân định kỳ. (Nguồn: Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang (ngồi thứ tư từ trái qua) tiếp công dân định kỳ. (Nguồn: Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh)

Riêng trong năm 2020, 2021 đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có những thời điểm do dịch bùng phát, tỉnh Bắc Ninh đã phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian tương đối dài, do đó phải thay đổi hình thức tiếp công dân từ trực tiếp sang gián tiếp, tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân gửi qua bưu điện.

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn tổ chức tiếp đột xuất nếu công dân có vụ việc phát sinh hoặc công dân có nhu cầu.

Sau mỗi phiên tiếp công dân định kỳ, đột xuất, Ban Tiếp công dân đều ban hành Thông báo kết quả tiếp công dân để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định và đạt được những kết quả cụ thể.

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, qua rà soát 6 vụ việc trên địa bàn tỉnh, kết quả có 5 vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định, Kết luận, Văn bản giải quyết; 1 vụ việc đã có Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Công an tỉnh và đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để truy tố đối với các bị can có sai phạm.

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 1910/KH-TTCP ngày 29/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, qua rà soát 5 vụ việc trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét, giải quyết 5/5 vụ.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Một phiên tiếp công dân của Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh. (Nguồn: Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh)

Một phiên tiếp công dân của Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh. (Nguồn: Ban tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh)

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, Thanh tra tỉnh và các Sở, ngành, UBND) các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo tiến hành 60 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua kiểm tra đã làm rõ trách nhiệm, những hạn chế, thiếu sót của thủ trưởng các cơ quan hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỉ lệ giải quyết dứt điểm đạt trên 86%.

Với quan điểm giải quyết đến cùng, dứt điểm, thỏa đáng từng vụ việc đảm bảo quyền lợi của công dân trên cơ sở quy định của Pháp luật, kết quả từ công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của tỉnh Bắc Ninh đã góp phần giảm các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng gây phức tạp về an ninh trật tự.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh hướng tới tiếp tục nỗ lực tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là, nắm chắc tình hình khiếu kiện đông người, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh để kịp thời xử lý khi có vụ việc phát sinh. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, cũng được tăng cường; các quy định liên quan về khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, nhân dân được chú trọng đẩy mạnh, tuyên truyền,…

Tống Thoan

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bac-ninh-trien-khai-nghiem-tuc-hieu-qua-cong-tac-tiep-cong-dan-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-198171.html