Bác sĩ cũng kinh hoàng với “bệnh” nạo phá thai

Gốc
Có những bệnh nhân mà vừa thoáng gặp mặt họ đã khiến bác sĩ… run run muốn né. Có những câu chuyện khi kể lại mà bác sĩ vẫn còn lạnh người. Bác sĩ sản khoa - những người tưởng chừng coi chuyện đỡ đẻ, nạo hút là chuyện thường ngày, ấy vậy mà chính họ cũng phải kinh hoàng trước nhiều ca đặc biệt.

Tin nóng

Tin mới