Bác sĩ gia đình được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Gốc
Phòng khám bác sĩ gia đình được phép tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), bao gồm khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình của Bộ Y tế.

Theo đó, phòng khám bác sĩ gia đình là một trong các cơ sở đầu tiên tiếp nhận người bệnh trong hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng khám gia đình sẽ sàng lọc, khám bệnh, chữa bệnh và chuyển người bệnh đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định về chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh và tiếp nhận người bệnh để tiếp tục quản lý.

Chức năng của phòng khám bác sĩ gia đình là phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm hoạt động chăm sóc ban đầu cho cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng.

P.V

Ảnh bìa: Phòng khám BS gia đình quận 8, TP. HCM (T.L)

Tin nóng

Tin mới