Đối mặt thường trực với hiểm nguy, nhưng bác sĩ pháp y chỉ hưởng mức bồi dưỡng được quy định từ 10 năm trước.