Một số bác sĩ tại Thanh Hóa thuộc diện đào tạo theo địa chỉ xin bồi hoàn tiền đào tạo để được công tác tỉnh khác. Tuy nhiên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra công văn yêu cầu xử lý nghiêm đối với sinh viên tốt nghiệp diện nay không chấp hành sự phân công công tác của tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế Thanh Hóa, từ năm 2012 đến nay Sở Y tế đã tiếp nhận và phân công công tác đối với 72 bác sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng, tức nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí học tập.

Theo cam kết, sau khi tốt nghiệp những sinh viên diện đào tạo theo địa chỉ sử dụng phải về công tác tại tỉnh Thanh Hóa theo sự phân công của ngành chức năng.

Tuy nhiên, Sở Y tế Thanh Hóa đã gửi thông báo nhiều lần đến 2 bác sĩ (một được phân công công tác về Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành và một được phân công về Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát), nhưng hai trường hợp này đều không đến nhận quyết định phân công công tác.

Một trường hợp khác được phân công công tác về Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, nhưng do hoàn cảnh gia đình nên có nguyện vọng xin được bồi thường kinh phí đào tạo để liên hệ công tác tại tỉnh ngoài.

Trước sự việc trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra công văn yêu cầu xử lý nghiêm đối với sinh viên tốt nghiệp đại học (ngành Y tế), diện đào tạo theo địa chỉ không chấp hành sự phân công công tác của tỉnh.

Ông Lê Hữu Uyển, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, năm 2014 Thanh Hóa có gần 60 trường hợp sinh viên được đào tạo theo địa chỉ sử dụng tốt nghiệp.

Lê Anh