Bạch Đằng giang

Gốc
Miền không anhbảng lảng….núi mắc cạn dòng?hay ai mắc cạn mắt con gái Thủy Nguyên?

ký ức tuổi thơ quẫy trở
và ta - đầu trần leo núi,
chân không lội đồng,
chuồn chuồn cắn rốn tập bơi …
Lõm vào vùng đất Thủy Nguyên,
Bạch Đằng Giang lở bồi huyền thoại
Lịch sử ngàn năm đánh đuổi xâm lăng
Trải qua bao vẹt mòn thời gian,
và không gian vũ trụ…
in đậm nơi đây dấu tích binh thuyền!
Sông chảy trong ta nườm nượp cờ hoa
và tiếng hò reo thắng trận…..
thủy chiến năm nào,
trận địa cọc gỗ dưới lòng sông
bám rễ vào sông,
vút lên cùng hoa sóng
như cây cắm rễ vào đất
như ta sinh ra từ đất
Rừng rừng cọc gỗ đắm mình dưới nước,
dụ giặc vào lúc triều lên,
đánh giặc chạy tháo thân khi triều xuống!
bao đạo quân hồn xiêu phách lạc
bỏ lại nơi đây những tả tơi quân tướng
bỏ lại nơi đây những tan nát binh thuyền…

Đỗ Mai Hòa

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/bach-dang-gia ng-569852/