BacLieufis hợp tác với tập đoàn thủy sản Hàn Quốc

Gốc
Công ty SAJO-Daerin, một trong những Tập đoàn thủy sản hàng đầu của Hàn Quốc đã ký bản ghi nhớ hợp tác xuất nhập thủy sản với Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (BacLieufis).

Tin nóng

Tin mới