Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

BÀI 1: HTX trên thế giới - Phản ánh sâu sắc tính nhân văn

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
Gốc

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng vai trò của HTX ngày càng quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt trợ giúp người nghèo, phụ nữ, người khuyết tật và nông dân, vì vậy Liên hợp quốc đã xác nhận phong trào HTX đóng vai trò quan trọng để đạt được toàn cầu hóa công bằng.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19673