Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bài 1: Kế toán là gì?

Gốc

LTS: Trong bất kỳ quốc gia nào, ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế…kế toán bao giờ cũng có vị trí đặc biệt quan trọng. Công tác kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17729