Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bài 1: Quyết sách tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển

Tiếp thu các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa X xem xét, ban hành một số cơ chế, chính sách quan trọng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng trên các lĩnh vực, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Quảng Nam đã lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị cử tri, tăng cường trách nhiệm giám sát việc giải quyết. Qua đó, nắm bắt kịp thời những thông tin quan trọng trong việc thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết, là cơ sở đối chiếu, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X

Ảnh: Phan Hà

Ban hành một số cơ chế, chính sách quan trọng

Qua tiếp thu các kiến nghị của cử tri, từ sau Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Khóa IX đến nay, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Khóa X xem xét, ban hành một số cơ chế, chính sách quan trọng, góp phần tháo gỡ những khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, quyết định chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng trên các lĩnh vực, giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết trên địa bàn như: Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22.7.2021 quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22.7.2021 về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 29.9.2021 về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025…

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh chủ động rà soát, lồng ghép vào kế hoạch giám sát, khảo sát để nắm thông tin về kết quả tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, ban hành Nghị quyết số 48/NQHĐND ngày 22.7.2021 về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021, trọng tâm nhấn mạnh một số nội dung như: thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; trên cơ sở rút kinh nghiệm thực tiễn, có kế hoạch chủ động ứng phó kịp thời trong mọi tình huống; có phương án, giải pháp cụ thể tập trung phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, chợ, nơi tập trung đông người…

Giải quyết những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn

Tại các Kỳ họp thứ 2, thứ 3, HĐND tỉnh Khóa X đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22.7.2021 về hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 29.9.2021 về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29.9.2021 về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đưa ra khỏi quy hoạch 4 thủy điện vừa và nhỏ tại Nghị quyết số 161/2010/NQ-HĐND ngày 22.4.2010 của HĐND tỉnh… đã góp phần giải quyết những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cuộc sống.

Đồng thời, rà soát, xử lý đối với các nghị quyết về quy hoạch thuộc lĩnh vực nông nghiệp; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá các nghị quyết, cơ chế đã ban hành, trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực, hiệu quả, tác động chính sách trong thời gian qua để trình HĐND tỉnh tiếp tục xem xét quyết định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh trong trả lời, giải quyết ý kiến cử tri, bảo đảm kiến nghị được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Kịp thời tham mưu, đề xuất tổ chức các phiên giải trình, chất vấn liên quan việc thực hiện kiến nghị cử tri.

Thường trực HĐND tỉnh lưu ý: các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo đảm vấn đề được tổng hợp rõ địa chỉ, nội dung cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; cập nhật kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền để thông tin đến cử tri và tiếp tục kiến nghị giải quyết, trả lời đối với những nội dung chưa thỏa đáng; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân giám sát.

HỮU KỲ

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bai-1quyet-sach-thao-go-kho-khan-thuc-day-phat-trien-imb0jlhxkr-79444