Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bài 1: Trí thức cần thăng tiến hay cần tôn vinh ?

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Sắp tới, BCH Trung ương Đảng sẽ bàn bạc và đưa ra những quyết sách về phát triển đội ngũ trí thức. Đây là vấn đề vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài và có tầm ảnh hưởng lớn đến con đường phát triển của đất nước.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/172572