Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bài 2: Kiên trì tìm hiểu, giáo dục, thuyết phục

Gốc

Chúng tôi đồng tình với quan điểm của Đại tá Nguyễn Quang Tạo, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn B24 với đánh giá: Đất nước mở cửa và hội nhập, cán bộ, chiến sĩ cũng chịu sự tác động của nhiều luồng văn hóa, những tiêu cực cũng có thể tác động đến bộ đội từng phút, giây...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.33037.qdnd