Hầu hết các HTX giao thông vận tải đều hoạt động theo mô hình "dịch vụ hỗ trợ", nghĩa là xã viên góp vốn vào HTX (bằng tiền hoặc phương tiện) có xác nhận của chính quyền địa phương và HTX lập biên bản giao lại xe cho xã viên quản lý, kinh doanh và đóng phí cho HTX để hưởng các dịch vụ hỗ trợ từ HTX mang lại, chứ không phải chuyển đổi chủ sở hữu theo quyết định 16, 17 và 34 của Bộ GTVT.