Bài 2: Thất bại toàn diện

Gốc
Giới công nghiệp quốc phòng cũng là những người hưởng lợi từ chiến tranh. Không chỉ súng ống và đạn dược mới có “chỗ đứng” trên các hợp đồng quốc phòng ký với Lầu Năm Góc, những thiết bị dân dụng, đặc biệt thiết bị kỹ thuật cao, đã được đặt hàng dồn dập...

Tin nóng

Tin mới